Obróbka mechaniczna metali i niemetali w zakresie toczenia i frezowania, spawania.
Wykonanie i sprzedaż prefabrykatów.
Kooperacja w zakresie obróbki skrawaniem (również z zastosowaniem automatów tokarskich).
Automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych (doradztwo i projektowanie).
Tworzenie i archiwizacja dokumentacji rysunkowej.
Automatyzacja maszyn produkcyjnych - przygotowanie i projekt.
Szkolenia wstępne w zakresie obsługi maszyn do obróbki metali.